บ้านถวาย ชุมชนศิลปะหัตถกรรม

หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก บ้านถวาย ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆ แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ